Sziklara Épített Ház

Mikulás Gyimesfelsőlokon, 2021.

haz A tavalyi „online-mikulás” után 2021-ben ismét személyesen adtuk át alapítványunk ajándékait, ösztöndíjait és jutalmait Gyimesfelsőlokon.
A Sziklára Épített Ház Alapítvány kuratóriumának elnökével, Fodor András atyával két kuratóriumi tag, Tóth Magdolna és e sorok írója november 30—dec. 4. között Gyimesfelsőlokon járt, hogy az előzetesen megrendelt sokféle édességből 370 csomagot készítsen és osszon szét az Árpád-házi Szent Erzsébet Iskolaközpont diákjai, tanárai, dolgozói örömére.
Támogatóink nagylelkűségének köszönhetően a megemelkedett árak miatt nem kellett csökkentenünk a csomagok tartalmát, sőt a pénzbeli támogatások összegét még növelni is tudtuk. Minden líceumi osztályból 1-1 kiváló diák részesült 700-1000 lej összegű ösztöndíjban, és két tanárnak és egy fizikai dolgozónak is kiemelkedő, 2-2000, ill. 1500 lej jutalmat tudtunk adni. Ezen kívül az idén nemcsak a felsősök és a gimnazisták, hanem az alsósok és az ovisok is kaptak ún. osztálypénzt, amely egy-egy tanulócsoport közösségi céljait szolgálja.
Az ajándékok és jutalmak átadását egy ünnepi szentmise előzte meg, amelynek végén Fodor András atya aranymisés áldásban részesítette az iskola közösségét. A kápolnát és a karzatokat megtöltő diákok és tanárok lelkes imádsága és éneke mindnyájunk számára lelki élményt jelentett. A papszenteléskor és a papi jubileumokon Erdélyben máig szokás elénekelni „a levita énekét”. Ezzel most az iskola híres ének-zene tanára, Antal Tibor ajándékozta meg András atyát.
haz Antal Tibit, de az iskola mai igazgatóját, Bálint Robit is, és még más tanárokat is gyermekkoruktól kezdve ismerjük, néhányan már az építkezés idején is segítségünkre voltak. Tiszteljük tehetségüket, hitüket, fejlődésüket, és velük együtt örülünk sikereiknek. Jó látni, hogy évről évre egyre több egykori diákból lesz diplomás szakember és becsületes, keresztény családanya, családapa, vállalkozó. Az ő munkájuk nagymértékben hozzájárul a Gyimes-völgy látható anyagi gyarapodásához. Nekünk pedig új lendületet ad az a tudat, hogy ebben a mi munkánk és alapítványunk minden támogatójának áldozata is benne van.

Keresztesné Várhelyi Ilona


Járvány idején is megérkezik Gyimesfelsőlokra a debreceni Mikulás

haz A debreceni Sziklára Épített Ház Alapítvány évtizedek óta visz Mikulás-ajándékot Gyimesfelsőlokra, az Árpád-házi Szent Erzsébet Iskolaközpont minden diákjának és tanári, dolgozói közösségének. A korábbi években a központi és külterületi iskolákban, óvodákban kedves ünnepség keretében személyesen adtunk át a mintegy 400 ajándékcsomagot. Az arra érdemes líceumi diákok és tanárok ilyenkor ösztöndíjat is kapnak. Egy-egy alkalommal kb. kétmillió forintot tud az alapítvány biztosítani ezekre a célokra, támogatóink befizetéseiből és a felajánlott 1 %-okból. Köszönet és hála mindazoknak, akik az évek, évtizedek múlásával sem feledkeznek meg alapítványunk értékteremtő munkájáról. haz
Az idén a járványhelyzet kétségessé tette, tud-e a Mikulás újra örömet vinni Gyimesfelsőlokra, hiszen a csomagok tartalmának beszerzését, csomagolását eddig személyesen végeztük. A hosszú évek alatt kialakított kapcsolatoknak és a technika fejlődésének, meg Fodor atya szorgalmas intézkedéseinek köszönhetően ebben az évben is sikerült kijuttatni az adományokat. Sok köszönetet érdemel a marosvásárhelyi Metró áruház dolgozója, Puskás András, aki az átutalással kifizetett árut szállításra előkészítette, és a gyimesfelsőloki Szabó-házaspár, akik a szállítást vállalták. Köszönjük az iskola alkalmazottainak segítségét a csomagolásban, az osztályfőnököknek pedig a csomagok és ösztöndíjak kiosztását és Ambrus István tanár úr jó megoldási javaslatait. Mivel most ott sincs iskolai jelenlét, a csomagokat az alkalmi Mikulásoknak házhoz kellett szállítaniuk, tehát az öröm is házhoz ment. Berszán atya azonnal jelentette, hogy a Mikulás teli puttonya megérkezett. Bízunk benne, hogy mindig lesznek olyan emberek, akik meglátják és támogatásukkal is értékelik alapítványunk kitartó munkáját, és jövőre is útnak indulhat a „Debreceni Mikulás”.

haz


2019-ben, a 2018-as év szja 1 százalékaiból alapítványunk 268 180 Ft felajánlásban részesült. Ezt az összeget 40 fő ajánlotta fel. A felajánlóknak ezúton is köszönjük!

2019 júliusában egy nagylelkű adományozóval lepett meg bennünket az Úr. Már-már azt mérlegeltük, hogy Mikulásra csak csökkentett értékű ajándékcsomagokkal és ösztöndíjjal érkezünk, amikor egy email érkezett. Az Alapítvány működése felől érdeklődött, a nevét nem nyilvánossá tenni kívánó támogatónk. Nem sokkal később 2 millió Ft érkezett a számlánkra. Az utóbbi években ennyiértékű adományt és pénzbeli juttatást vittünk Mikulásra. A Mikulás utunkról beszámolva tájékoztattam az adakozót, hogy a ház felújítása után szükség lenne matracokra és ágyneműre, hogy a szépen kialakított szálláshelyen, a kor igényeinek megfelelően lehessen vendégeket fogadni. Adakozónk saját szervezéssel, még a vírusveszély beállta előtt, 2020 februárjában kiszállíttatta a 60 db matracot, jelentős mennyiségű ágyneművel és hozzá való huzatokkal.
Amikor a csomagokat és az ösztöndíjakat kiosztjuk, az ottaniak így szokták megköszönni: Isten fizesse meg!

Nagylelkű adakozónk számára is ezt kívánva mondunk köszönetet:
Isten fizesse meg!2019. november 19-re, Szent Erzsébet ünnepére meghívást kapott Alapítványunk az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum alapításának 25. évfordulójára

sziklaraepitetthaz Örömmel láttuk, hogy az általunk kezdeményezett ház, jelentős magyar állami támogatással, megújult. A tetőt újrafedték, a külső lépcsőket műkőből építették újjá és előtetővel látták el. Az összes nyílászárót, az eredeti formát megtartva, újra cserélték.

A földszinten és az első emeleten 4-5 ágyas szálláshelyeket alakítottak ki, saját fürdőszobával, toalettel.
szoba1 szoba2

Az általunk kezdeményezett ház mellé, egy gyönyörű iskolaközpont épült fel. iskolaközpont

A tornateremben tartottuk a hálaadó szentmisét és a hozzá kapcsolódó visszaemlékezéseket. mise1 mise2