Sziklara Épített Ház

Az alapítvány célja

Alapító okiratunkban a Sziklára Épített Ház Alapítvány célját röviden úgy fogalmaztuk meg, hogy Gyimesfelsőlokon lelkigyakorlatos közösségi házat, zarándokházat kívánunk építeni, és segítünk annak fenntartásában, hogy a felsorolt funkciók megvalósulhassanak.

Az alapítvány létrehozása mögött összetett szándék munkált. Minél inkább belegondoltunk a Szentlélektől kapott feladatunkba, annál több oldala rajzolódott ki az elérhető eredményeknek. Egyre világosabbá vált, hogy egy zarándokház építésével Gyimesfelsőlok és az anyaország kapcsolata elevenebbé válhat, és így sokak számára könnyebben lesz elérhető a csíksomlyói kegyhely, amely a magyarság lelki megújulásának fontos bázisa. A ház révén a gyimesi és moldvai csángók is közelebb kerülhetnek egymáshoz és más magyar régiók lakóihoz. A vallási kultúra nemzeti beágyazottságának felismerése hozzájárulhat a magyarság nemzeti egységének spirituális helyreállításához. Ennek fontos eszköze a népi kultúra tiszta forrásainak megismerése, csángók kulturális identitásának megerősítése, ezáltal a magyar szellemi élet felfrissítése és megtisztítása.

Már az építkezés is kapcsolatok sokaságát eredményezte. Egy ilyen kapcsolat (cserkészet) nyomán és az épület reményében született meg az iskolaalapítás gondolata. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum kitűnően szolgálja az eredeti célkitűzéseinket, hozzájárul a katolikus csángó értelmiség megszületéséhez és szülőföldön maradásukhoz.