Sziklara Épített Ház

1. Alapítványunk az elmúlt (2017) évi szja 1%-ból 268180 Ft felajánlásban részesült. Köszönjük a 40 felajánlónak!
Az előző évben 22 felajánló 109010 Ft összeget ajánlott fel

2. Kedves Támogatóink! Ebben az évben is készülünk a szokásos „Mikulás” útra Gyímesfelsőlokra – egy-egy ilyen út alkalmával kb. 2 millió Ft támogatást (természetbeni és pénzbeli együtt) viszünk. 2018. október elején még csak 600 ezer közeli összeg van a számlánkon. Nagy csalódást okoznánk az ottani családoknak és diákoknak, ha meghiúsulna ez a szokásos látogatás. Várjuk és előre hálásan köszönjük a legkisebb összegű támogatásokat is.
Az alapítvány kuratóriuma